logo

Kredi Kartı Yasal İşlem Takibi Aşaması

KREDİ KARTINIZIN AVUKATA DÜŞME SÜRECİ NASIL BAŞLAR DETAYLAR YAZIMIZIN DEVAMINDADIR.

İdari Takip ve Yasal Takip Aşaması

Kredi kartı  borcunuzun tamamı ya da asgari son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde kart gecikmesi başlar. Son ödeme tarihinden sonraki 15. gün kredi kartınız minimum ödeme tutarı ödenene kadar kullanıma geçici olarak kapatılır. Kredi kartı borcu 90 günlük gecikme sürecine girdiğinde banka tarafından kart iptal edilerek, idari takip süreci başlatılır. Kredi kartı kullanıcısına borcu ile ilgili ihtar çekilir. Bu ihtar ile kredi kartı sahibinden 7 iş günü içerisinde kart borcunu tamamının ödenmesi istenir. Ödeme olmaması durumunda kredi kartı avukata devredilmek üzere bankanın kendi idari takip birimi tarafından incelemeye alınır ve kişiyle iletişime geçilerek kart sahibine yeni bir ödeme planı uygulanmaya çalışılır. Yeni ödeme planı oluşturulurken ve geçen bu süre zarfında kredi kartına temerrüt faizi uygulanacaktır.

İdari takip aşamasında borcun ödeneceğinin karara bağlanması ve ödeme sözü alınması yasal takipten önceki süreçte banka için de önemlidir. Bu aşamada da kişi ödeme yapmazsa kanuni takip aşaması ile birlikte icra takibi başlatılır.

İdari takip süreci banka nezdinde uygulanan icra öncesi bir dönemdir. Eğer idari takip sürecine girmiş olan bir borcunuz var ise banka ile bu aşamada uzlaşmaya varmaya çalışın. Bazı bankalar idari takip sürecinde müşterinin kredi kartına işlemiş olan gecikme faizlerini silerek ana para üzerinden yeni bir ödeme planı uygulayabilmektedirler. Bu da borcunuzu ödemeniz açısından size kolaylık sağlayacaktır.

Yasal takibe girmiş ve hakkında icra takibi başlatılmış olan kredi kartı borcu üzerine temerrüt faizi, avukat,dosya ve dava masrafları eklendiğinde ödeyeceğiniz rakam ana borcun neredeyse iki katına ulaşabileceği için ödeme imkanınız neredeyse sıfır olacaktır. Kart borcu nedeniyle haciz durumu yaşamamak adına mutlaka idari takip aşamasında ödeme yoluna gitmeniz daha uygun olacaktır.

İdari takip ve yasal takibe girmiş olan kartlar,KKB (Kredi Kayıt Bürosu) kayıtlarında yer almaktadır. Bu aşamada ödeme düzeniniz ve uzlaşma bilgileriniz diğer bankalar tarafından görüleceği için bireysel ve ticari anlamda bundan sonraki kredi ve kredi kartı işlemleriniz etkilenecektir. Ayrıca başka bankalarda da gecikmesi olan ya da olmayan bir borcunuz var ise bu aşamada diğer bankalarda hakkınızda yasal takip işlemi başlatma yetkisine sahiptir.

KREDİ KARTI MAĞDURLARININ YAPACAĞI İŞLEMLER AŞAĞIDADIR

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNU DEĞİŞTİREN  4822 SAYILI KANUN

14.03.2003 TARİH VE 25048 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 

 KREDİ KARTI MAĞDURLARINA ÇÖZÜM GETİREN GEÇİCİ MADDE

(4822 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız)

   BU KANUNUN YAYIMINDAN ÖNCE BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE ÖDENMEYEREK İCRA TAKİBİ AŞAMASINA GELEN VEYA İCRA TAKİBİNE KONU EDİLEN KREDİ KARTI BORÇLARI, TEMERRÜT TARİHİNDEKİ ANA PARAYA, YILLIK YÜZDE ELLİYİ GEÇMEMEK ÜZERE GECİKME FAİZİ UYGULANMAK SURETİYLE ONİKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENİR.

 KREDİ KARTI BORÇLARI NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ TAKİP, YUKARIDA YER ALAN HÜKME GÖRE İLK TAKSİDİN ÖDENMESİYLE DURUR VE SON TAKSİDİN ÖDENMESİYLE BİRLİKTE TÜM SONUÇLARIYLA ORTADAN KALKAR. 

      BU MADDE HÜKÜMLERİ, TÜKETİCİNİN KREDİ VERENE, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN OTUZ GÜN İÇİNDE YAZILI MÜRACAAT ETMESİ HALİNDE UYGULANIR.

1-  KREDİ KARTI BORÇLARI İCRA TAKİBİ AŞAMASINDA OLUP KENDİLERİ HAKKINDA HENÜZ KANUNİ TAKİP BAŞLATILMAMIŞ OLAN TÜKETİCİLER: 

            KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURARAK;  

BANKA TARAFINDAN KENDİLERİNE İHTAR EDİLEN BORCUN

4822 SAYILI YASA’ NIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDE HÜKMÜNE GÖRE YENİDEN HESAPLANARAK ÖDEME PLANI ÇIKARILMASINI İSTEYECEKLERDİR.  

            BANKA BU TALEBE OLUMLU CEVAP VERMEZ İSE;  

TİCARET MAHKEMESİNE GİDEREK MENFİ TESPİT VE FAZLAYA DAİR YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİNE YÖNELİK İSTİRDAT DAVASI AÇACAKLARDIR. 

Yazılı Dilekçe Örneği 

………..Bankası Şube  Müdürlüğüne

            Bankanıza ait …nolu kredi kartı hamiliyim. Ödemelerimin gecikmesi nedeniyle temerrüt faizi uygulanan borcumun; 4822 sayılı Yasa’ nın geçici birinci maddesi gereği anapara borcuma yıllık %50 gecikme faizi uygulanmak suretiyle yeniden hesaplanmasını ve bu borcun 12 eşit taksitte ödenmesi esasına dayalı yeni bir ödeme planı çıkarılmasını rica ederim.

 İsim, İmza

 

Kanunun yayımlandığıSponsorlu Bağlantılar

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

 2-  KREDİ KARTI BORÇLARINDAN DOLAYI İCRA DAİRESİ ARACILIĞIYLA ÖDEME EMRİ TEBLİĞ EDİLEN VE HENÜZ BORCA VE FAİZLERİNE İTİRAZ SÜRESİ GEÇMEMİŞ, BORÇLARI KESİNLEŞMEMİŞ OLAN TÜKETİCİLER:  

            BU DURUMDA OLAN TÜKETİCİLER, YASA’ NIN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURMAK ÖN ŞARTIYLA; 

KENDİLERİNE ÖDEME EMRİ GÖNDEREN İCRA DAİRESİNE YAZILI BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK BORCUN  FAİZİNE İTİRAZ EDECEKLER  

VE 12 AYLIK EŞİT TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME PLANI ÇIKARILMASINI TALEP EDECEKLERDİR. 

 

Yazılı Dilekçe Örneği 

…..İcra Dairesi Müdürlüğüne

Dosya No………………

………Dosya Numarası ile hakkımda icra takibi başlatılmıştır. Bu takibe konu olan borcun faizine itiraz ediyorum. 4822 sayılı Yasanın geçici birinci maddesi gereği borcun yeniden hesaplanması gerekmektedir. Bu sebeple, itirazımın dikkate alınarak söz konusu borcun 4822 sayılı Yasa gereği yeniden hesaplanarak, 12 eşit taksitte ödenmesi esasına dayalı yeni bir ödeme planı çıkarılmasını arz ederim.

İsim, İmza

 

 Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

3-  HAKKINDA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ OLUP BORÇLARI KESİNLEŞMİŞ OLAN TÜKETİCİLER:

             BU DURUMDA OLAN TÜKETİCİLER, YASA’ NIN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURMAK ÖN ŞARTIYLA,  

İCRA TETKİK MERCİİNE BİR YAZILI DİLEKÇE İLE BAŞVURUP,  

4822 SAYILI YASA’ NIN GEÇİCİ BİRİNCİ MADDESİ GEREĞİ, BORCUNUN YENİDEN HESAPLANMASINI VE VARSA FAZLAYA  DAİR YAPTIĞI ÖDEMELERİN İADESİNİ İSTEYECEKLERDİR.

Yazılı Dilekçe Örneği

…………………..İcra Tetkik Mercii Hakimliğine

Dosya No….

            Hakkımda …. Bankası tarafından …nolu dosya ile icra takibi başlatılmıştır. 4822 sayılı Yasanın geçici birinci maddesi gereği borcumun yeniden hesaplanmasını, kısmi ödemelerim borcu aşmışsa tarafıma ödenmesini, takibin bu sebeplerle durdurulmasını, fazlaya dair haklarım saklı kalmak üzere arz ederim.

İsim, İmza

Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

 4-  KREDİ KARTI BORÇLARINA DAHA ÖNCEDEN İTİRAZ ETTİKLERİ İÇİN MAHKEME AŞAMASINDA OLAN TÜKETİCİLER:

            BU DURUMDA OLAN TÜKETİCİLER, YASANIN YAYIMI TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE BANKAYA YAZILI OLARAK BAŞVURMAK ÖN ŞARTIYLA,

BORÇLARININ 4822 SAYILI YASAYA UYGUN OLARAK YENİDEN HESAPLANMASINI İSTEYECEKLERDİR.

Yazılı Dilekçe Örneği

…………………..Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimliğine

Dosya No………………..

            Hakkımda …. Dosya numarası ile mahkemeniz nezdinde dava açılmıştır. Davaya konu olan borcuma işletilmiş olan temerrüt faizinin, 4822 sayılı Yasanın geçici birinci maddesine göre yeniden hesaplanmasını, fazlaya dair haklarım saklı kalmak üzere arz ve talep ederim.

İsim, İmza

Kanunun yayımlandığı

Resmi Gazete tarih/sayı: 14.03.2003/25048

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Web sitesinden iktibas edilmiştir

 

 

Rate this post

Bir önceki yazımız olan Bankacı Olmak İçin Ne Kadar Okumak Gerekir? başlıklı makalemizde bankacı nasıl olunur, Bankacı Olmak İçin Ne Kadar Okumak Gerekir? ve bankacı olmak için ne yapmamız gerekiyor hakkında bilgiler verilmektedir.12 Yorum to “Kredi Kartı Yasal İşlem Takibi Aşaması”

 1. mahmut diyor ki:

  kara listeten çıkmak istiyom rıcaedrim yardımçı olurmusunun borçum yok hepsi sıfır

 2. mahmut diyor ki:

  kara listeden çıkmak istiyom rica edrim yardımçı olurmusunun borçlarım sıfırladım

 3. murat diyor ki:

  merhaba gecen yıl kredı kartımı sıfırlayıp odedım .. iş bankası sıcıl affını nerden nasıl ogrenebılırım

 4. esra diyor ki:

  kredi kartımı 4 aydır ödemedigm icin yasal takibe girmiş ve benim numaram ve adresm degistigi icin bana ulasamyolar bankamatik kartımı aldı su anda borcumu toplu bi şekilde ödeymcem taksite böldürmek istiyorum ne yapmam gerek bilgi verin lütfen :(

 5. deniz diyor ki:

  kredi kartımla internet üzerinden bilgim dısında turkcele 180 tl fatura odemiş bankam buna itiraz ettim kabul edılmedi 2 defa daha ıtıraz edıp fax çektim ve gelen mesajda avukata verıldıgım yazıyor hakımı nasıl arıyabılırm nasıl bi çozumu olabılır bu olayın yardım lutfen

 6. mine diyor ki:

  mrb kredi kartımı ödememişim ve numaram değiştiği için ulaşılamamış kanuni takip süreci diye mail geldi avukata gidilmişmidir yada hemen ödeyip kapatabilirmiyim borcumu

 7. mesut diyor ki:

  meraba 2010da kredı kartı aldım kullandım ancak yasal takıbe dustu dedıler borclarını taksıte boldurdum ve 2taksıt odeyıp dıger taksıtklerı peşin ödedim ama avukata dusmedım verılmemıstı sıfırlayıp kapattım buna ragmen hıcbır banka kredı kartı vermıyor ne yapmam lazım acaba.

 8. ABDULLAH diyor ki:

  merhaba özel bankalardan kredi kartlarım var ve borçları çalışmayla ödenecek gibi değil ve bu borçları beleş para gibi sanıp yapmadım gazinoda felan da yemedik. karışık biraz asgari ücretli bir çalışanım ondan çekip öbürünü öbüründen çekip diğerini ödüyorum ve sürekli artıyor borç yüksek tutarlı kredide çıkmıyor ki hepsini kapatayım tek kredi borcumu ödiyeyim bir çözüm yolu varmı bilen varsa lütfen yazsın

 9. Faika billur diyor ki:

  2009 yılında 1tane kredi kartı kullandım. Ve Avukatlık oldum. Borcum bitmesine rağmen takip bitti yapmadıklari için hala icra kaydı açık gözüküyor. İcra dairesine gittim harç yatırılması gerekiyor dediler hallettik ama şuanda aynı şekilde kredi ve kredi kartı alamıyorum. Bu konuda ne yapabilirim çok uğraştım ama halledemiyorum yardimci olur musunuz ?

 10. Yılmaz Öztürk diyor ki:

  1996 yılında maaşımızı aldığımız banka tüm personele kıredi kartı sözleşmesi verdi ve bir kefil gerek dediler aynı odayı paylaştığım arkadaşın kartına ben kefil oldum sanıyordum sözleşmede gelmiş geçmiş, doğmuş doğacir ak tüm borçları üslendiğim ibaresi varmış okumadım 2009 yılında icra dairesinden bir tebligat aldım borç 4200 tl limite yükselmiş itiraz ettim kabul edildi 6 yıl geçti borçlu kayıp ve bana bankadan ne itiraza iptal davası nede alacak davası açılmadı pisikolojim bozuldu ne yapmalıyım

Yorum Yaz